PacificRack,QuadraNet机房官方旗下廉价品牌,是本站的老朋友了。其实我觉得都没啥好介绍的了,当玩具买就是了。顺带一提之前的套餐还是都没过期,还是可以继续买。所以这次算上3个5月促销套餐的话,总共有12个套餐。当然这次的5月促销延续了之前的传统,讲究高配而不是最低价,所以价格可能并不如之前的低。但如果从配置来看,确实又是挺低的,这次主要的变化就是流量普遍都比之前的大。虽然每个套餐都能最长3年付,但我并不推荐这么做,一年一年买当个玩具就是了,反正每个套餐都能使用9折优惠码。最后还是要说,心态放平,这价格肯定超售,当个玩具吃个越南粉就行了别放什么重要数据,也不要对稳定性太过讲究,一切看脸能不能随到个好母鸡。


测试IP:198.55.111.5 / 172.86.125.104


MAY PROMO | 1G KVM VPS

CPU: 1核

内存: 1GB

硬盘: 15GB RAID10 SSD

网络: 3TB/1Gbps

架构: KVM

机房: QuadraNet 洛杉矶 中国优化    

优惠码: PRVPS10OFF

价格:9.89美元一年

购买链接

MAY PROMO | 2G KVM VPS

CPU: 2核

内存: 2GB

硬盘: 23GB RAID10 SSD

网络: 4TB/1Gbps

架构: KVM

机房: QuadraNet 洛杉矶 中国优化    

优惠码: PRVPS10OFF

价格:16.09美元一年

购买链接

MAY PROMO | 3G KVM VPS

CPU: 2核

内存: 3GB

硬盘: 31GB RAID10 SSD

网络: 5TB/1Gbps

架构: KVM

机房: QuadraNet 洛杉矶 中国优化

优惠码: PRVPS10OFF

价格:18.9美元一年

购买链接


PR APRIL SALE | 1.5GB KVM VPS    

CPU: 2核

内存: 1.5GB

硬盘: 20GB RAID10 SSD

网络: 1TB/1Gbps

架构: KVM

机房: QuadraNet 洛杉矶 中国优化

优惠码: PRVPS10OFF

价格:10.57美元一年

购买链接

PR APRIL SALE | 2.5GB KVM VPS    

CPU: 2核

内存: 2.5GB

硬盘: 30GB RAID10 SSD

网络: 3TB/1Gbps

架构: KVM

机房: QuadraNet 洛杉矶 中国优化

优惠码: PRVPS10OFF

价格:16.87美元一年

购买链接

PR APRIL SALE | 3.5G KVM VPS

CPU: 2核

内存: 3.5GB

硬盘: 40GB RAID10 SSD

网络: 4TB/1Gbps

架构: KVM

机房: QuadraNet 洛杉矶 中国优化

优惠码: PRVPS10OFF

价格:20.59美元一年

购买链接


PR SALE | 512MB KVM VPS

CPU: 1核

内存: 512MB

硬盘: 10GB RAID10 SSD

网络: 500GB/1Gbps

架构: KVM

机房: QuadraNet 洛杉矶 中国优化        

优惠码: PRVPS10OFF

价格:6.52美元一年

购买链接

PR SALE | 1.5G KVM VPS

CPU: 2核

内存: 1.5GB

硬盘: 18GB RAID10 SSD

网络: 2TB/1Gbps

架构: KVM

机房: QuadraNet 洛杉矶 中国优化        

优惠码: PRVPS10OFF

价格:13.18美元一年

购买链接

PR SALE | 3G KVM VPS

CPU: 2核

内存: 3GB

硬盘: 27GB RAID10 SSD

网络: 3.5TB/1Gbps

架构: KVM

机房: QuadraNet 洛杉矶 中国优化

优惠码: PRVPS10OFF

价格:17.89美元一年

购买链接


Post New Year Sale | 1G KVM VPS        

CPU: 1核

内存: 1GB

硬盘: 13GB RAID10 SSD

网络: 2TB/1Gbps

架构: KVM

机房: QuadraNet 洛杉矶 中国优化

优惠码: PRVPS10OFF

价格:8.99美元一年

购买链接

Post New Year Sale | 2G KVM VPS        

CPU: 2核

内存: 2GB

硬盘: 20GB RAID10 SSD

网络: 3TB/1Gbps

架构: KVM

机房: QuadraNet 洛杉矶 中国优化

优惠码: PRVPS10OFF

价格:14.99美元一年

购买链接

Post New Year Sale | 3G KVM VPS

CPU: 2核

内存: 3GB

硬盘: 28GB RAID10 SSD

网络: 4TB/1Gbps

架构: KVM

机房: QuadraNet 洛杉矶 中国优化

优惠码: PRVPS10OFF

价格:18.29美元一年

购买链接