PacificRack,QuadraNet机房官方旗下廉价品牌,也勉强算是本站的老朋友了。春节促销这家老朋友肯定也不会沉默,这不,春节促销的套餐来了。总体来看配置中规中矩,价格也马马虎虎。反正也就是个玩具,不要较真,随便玩玩就好。


测试IP:198.55.111.5 / 172.86.125.104


[1C-1G-20G-2TB] PR-M-L    

CPU: 1核

内存: 1GB

硬盘: 20GB SSD

网络: 2TB/1Gbps

架构: KVM

机房: QN洛杉矶

价格:8.99美元一年

购买链接

[2C-2G-30G-4TB] PR-M-L    

CPU: 2核

内存: 2GB

硬盘: 30GB SSD

网络: 4TB/1Gbps

架构: KVM

机房: QN洛杉矶

价格:16.88美元一年

购买链接

[4C-4G-60G-8TB] PR-M-L    

CPU: 4核

内存: 4GB

硬盘: 60GB SSD

网络: 8TB/1Gbps

架构: KVM

机房: QN洛杉矶

价格:29.88美元一年

购买链接