CloudCone,我们的老朋友了。对中国客户算是非常友好的一个商家。这次这位复制粘贴商家把以前的什么套餐改了个名又贴出来了。当然最低配的价格不是最低的,但流量多了点,但高配的套餐确实挺低的,有项目需要的可以考虑购买。


测试IP:173.82.2.222
测试文件:100MB


NIMBUS-1

CPU: 1核

内存: 512MB

硬盘: 15GB RAID10 HDD

网络: 2TB/1Gbps

架构: KVM

机房: MC洛杉矶 中国优化        

价格:20美元一年

限量99台

购买链接

NIMBUS-2

CPU: 1核

内存: 1GB

硬盘: 20GB RAID10 HDD

网络: 2TB/1Gbps

架构: KVM

机房: MC洛杉矶 中国优化        

价格:30美元一年

限量84台

购买链接

NIMBUS-3

CPU: 1核

内存: 1GB

硬盘: 40GB RAID10 HDD

网络: 2TB/1Gbps

架构: KVM

机房: MC洛杉矶 中国优化        

价格:37.68美元一年

限量75台

购买链接

NIMBUS-4

CPU: 1核

内存: 2GB

硬盘: 60GB RAID10 HDD

网络: 3TB/1Gbps

架构: KVM

机房: MC洛杉矶 中国优化        

价格:53.93美元一年

限量69台

购买链接


NIMBUS-5

CPU: 2核

内存: 3GB

硬盘: 75GB RAID10 HDD

网络: 3TB/1Gbps

架构: KVM

机房: MC洛杉矶 中国优化        

价格:75.44美元一年

限量69台

购买链接

NIMBUS-6

CPU: 2核

内存: 4GB

硬盘: 80GB RAID10 HDD

网络: 3TB/1Gbps

架构: KVM

机房: MC洛杉矶 中国优化        

价格:80.98美元一年

限量35台

购买链接

NIMBUS-7

CPU: 4核

内存: 8GB

硬盘: 160GB RAID10 HDD

网络: 3TB/1Gbps

架构: KVM

机房: MC洛杉矶 中国优化        

价格:188.83美元一年

限量15台

购买链接