CloudCone大家的老熟人。这段时间恐怕大家都没空关注鸡市,CloudCone这家老板一天一个特价的发看上去挺寂寞的。所以我索性就休息了几天等他都发出来了后我直接来个合集。促销的套餐有两个类型,一个是HDD的促销套餐,另外一个是SSD系列的套餐。目前看来都有货,看样子好多朋友都没空关注服务器这块的消息了,所以有需要的可以趁着这个机会入手了。


测试IP:173.82.2.222


Flash512my-1806

CPU: 1核

内存: 512MB

硬盘: 15GB RAID10 HDD

网络: 2TB/1Gbps

架构: KVM

机房: MultaCom 洛杉矶 中国优化        

价格:15美元一年

限量32台

购买链接

Flash1gy1-1806

CPU: 1核

内存: 1GB

硬盘: 20GB RAID10 HDD

网络: 2TB/1Gbps

架构: KVM

机房: MultaCom 洛杉矶 中国优化        

价格:20美元一年

限量26台

购买链接

Flash1gy2-1806

CPU: 1核

内存: 1GB

硬盘: 40GB RAID10 HDD

网络: 2TB/1Gbps

架构: KVM

机房: MultaCom 洛杉矶 中国优化        

价格:25美元一年

限量12台

购买链接


EOMS-1

CPU: 1核

内存: 512MB

硬盘: 10GB RAID10 SSD

网络: 1TB/1Gbps

架构: KVM

机房: MultaCom 洛杉矶 中国优化        

价格:17.95美元一年

限量40台

购买链接

EOMS-2

CPU: 1核

内存: 1GB

硬盘: 15GB RAID10 HDD

网络: 1TB/1Gbps

架构: KVM

机房: MultaCom 洛杉矶 中国优化        

价格:25美元一年

限量23台

购买链接

EOMS-3

CPU: 1核

内存: 1GB

硬盘: 20GB RAID10 HDD

网络: 1TB/1Gbps

架构: KVM

机房: MultaCom 洛杉矶 中国优化        

价格:26.96美元一年

限量12台

购买链接


EOMS-4

CPU: 1核

内存: 2GB

硬盘: 30GB RAID10 SSD

网络: 1TB/1Gbps

架构: KVM

机房: MultaCom 洛杉矶 中国优化        

价格:30美元一年

限量20台

购买链接

EOMS-5

CPU: 1核

内存: 2GB

硬盘: 40GB RAID10 HDD

网络: 1.5TB/1Gbps

架构: KVM

机房: MultaCom 洛杉矶 中国优化        

价格:35美元一年

限量5台

购买链接