HostKVM是矿总旗下专门卖KVM的IDC品牌,主打高性能高稳定的KVM架构的VPS。2月底上线了美国圣何塞CN2 GIA系列的新套餐。同时美国山河城20Gbps防御VPS和这次新上线的圣何塞CN2都能七折优惠。现在HostKVM都按照美元来计价,原先使用人民币购买的机器将都会自动转换成美元进行计价。但依旧可以使用支付宝进行支付。


网络测试:

美国山河城:http://usxm.speedtest.hostkvm.com/
美国圣何塞:http://ussj.speedtest.hostkvm.com/


注意:7折优惠码只有50个名额。如果碰到满员的情况,可以使用不限量的8折优惠码:2020

USSJ-Plan1

CPU: 1核

内存: 2GB

硬盘: 25GB HDD Raid10

网络: 1TB双向/30Mbps

机房:美国圣何塞CN2 GIA        

系统:仅限Linux

价格:6.65美元一个月

优惠码:newussj

购买链接

USSJ-Plan2

CPU: 2核

内存: 4GB

硬盘: 50GB HDD Raid10

网络: 1.5TB双向/50Mbps

机房:美国圣何塞CN2 GIA        

系统:Windows/Linux

价格:7.35美元一个月

优惠码:newussj

购买链接

USSJ-Plan3

CPU: 2核

内存: 4GB

硬盘: 60GB HDD Raid10

网络: 2.5TB双向/50Mbps

机房:美国圣何塞CN2 GIA        

系统:Windows/Linux

价格:10.5美元一个月

优惠码:newussj

购买链接

USSJ-Plan4

CPU: 4核

内存: 8GB

硬盘: 100GB HDD Raid10

网络: 5TB双向/50Mbps

机房:美国圣何塞CN2 GIA

系统:Windows/Linux

价格:24.5美元一个月

优惠码:newussj

购买链接


USXM-Plan1

CPU: 1核

内存: 2GB

硬盘: 20GB HDD Raid10

网络: 1TB双向/50Mbps

机房:美国山河城抗攻击        

系统:仅限Linux

价格:6.65美元一个月

优惠码:newussj

购买链接

USXM-Plan2

CPU: 2核

内存: 4GB

硬盘: 30GB HDD Raid10

网络: 1.5TB双向/100Mbps        

机房:美国山河城抗攻击

系统:Windows/Linux

价格:7.35美元一个月

优惠码:newussj

购买链接

USXM-Plan3

CPU: 2核

内存: 4GB

硬盘: 40GB HDD Raid10

网络: 2.5TB双向/100Mbps        

机房:美国山河城抗攻击

系统:Windows/Linux

价格:10.5美元一个月

优惠码:newussj

购买链接

USXM-Plan4

CPU: 4核

内存: 8GB

硬盘: 80GB HDD Raid10

网络: 5TB双向/100Mbps

机房:美国山河城抗攻击

系统:Windows/Linux

价格:24.5美元一个月

优惠码:newussj

购买链接